Nyheter

Ny hemsida är nu på gång!

Vi förmedlar till Dig det mesta Du efterfrågar inom reklam & marknadsföring.

Exponeringsställ, utställningsutrustning, profil- & ge-bortprodukter är några exempel.
Ramar till din storformatsbilder, namnskyltar och exponeringssystem är andra.

 

Brodalsvägen 7 Hus X  433 38  PARTILLE - info@pelarenreklam.se - Tel: 0704 957 861